kontakt

Lokalizacja

ul. J. Słowackiego 8
57-350 Kudowa Zdrój

Telefon

(+48) 748-660-503
(+48) 509-138-339

Wpłata zadatków

Wpłaty zadatków prosimy dokonywać na konto:
ING Bank Śląski o/ Tarnowskie Góry 
42-600 Tarnowskie Góry
72 1050 1386 1000 0023 2482 2747

REGULAMIN REZERWACJI Villi Carmen w Kudowie Zdrój

  1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailem.
  2. Rezerwację dokonuje się na nazwisko osoby lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
  3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku za pobyt na konto Hotelu. Wplata zadatku oznacza potwierdzenie oraz akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
  4. Nie wpłacenie zadatku w określonym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
  5. Wpłaty zadatku należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od momentu dokonania rezerwacji.
  6. Zadatek na rezerwację jest bezzwrotny.
  7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu przed planowanym przyjazdem- kwota zadatku nie jest zwracana.
  8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
  9. Hotel zobowiązany jest do pobierania opłaty klimatycznej, którą przekazuje na rzecz Urzędu Miasta w Kudowie Zdrój.